Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Tapu Vizesi, 04.05.2016

Tapu vizesi: Виза на оснавании тапу

  1. Tapu ve fotokopisi (Тапу + копия)

  2. Ev sigortası ve fotokopisi (Страховка на недвижимость + копия)

  3. Sağlık sigortası ve fotokopisi (Медицинская страховка + копия)

  4. Bankadan mektup (Справка с Банка)

  5. Pasaport fotokopisi (Копия паспорта)

  6. Fotoğraf 5x6 - 1 adet (Фотография 5x6 - 1 шт.)

  7. Sabıka kaydı (справка о не судимости)

  8. Adres Kayıt Belgesi (Адресная справка)

Not: Bu vizenin yanıtı yaklaşık 1 ay içerisinde verilebilmektedir.

Примечание: рассмотрение заявки в течении месяца.