Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlara Verilen Vize (Aile Birleşimi), 04.05.2016

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlara Verilen Vize (Визы предоставляется турецких граждан, состоящих в браке) - Aile Birleşimi

  1. Evlilik cüzdanı kopyası (Копия свидетельства о заключении брака)

  2. Türk Vatandaşının pasaport veya kimlik fotokopisi (Копия паспорта или удостоверения личности гражданина Турции)

  3. Kazakistan Vatandaşının pasaport fotokopisi (Копия Казахстанского паспорта)

  4. Fotoğraf 5x6 - 1 adet (Фотография 5x6 - 1 шт.)

  5. Sabıka kaydı (справка о не судимости)

  6. Adres Kayıt Belgesi (Адресная справка)

  7. Sağlık Sigortası (Медицинская страховка)

Not: Eğer evliliklerini Türkiye’den onaylatmamışlarsa, Konsolosluğa taahhütname verilmesi gerekmektedir.

Примечание: Если брак, не зарегистрирован в Турции, супруг должен дать письменное согласие в Консульстве.