Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Öğrenim Vizesi, 04.05.2016

Öğrenim vizesi (Студенческая виза)

  1. Davetiye (Приглашение в оригинале)

  2. Bankadan mektup (Справка с Банка)

  3. Pasaport fotokopisi (Копия паспорта)

  4. Fotoğraf 5x6 - 1 adet (Фотография 5x6 - 1 шт.)

  5. Sabıka kaydı (Справка о не судимости)

  6. Adres Kayıt Belgesi (Адресная справка)

  7. Sağlık sigortası (Медицинская страховка)

  8. Muvafakatname (18 yaşından küçükler için)

  9. Okul denkliğini gösterir belge (Справка эквивалентности с места учебы)