Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

“Hizmet Belgesi” için Gerekli Belgeler, 19.05.2017

3201 Sayılı Kanun Kapsamında Yurtdışı Borçlanması Yaparak Kazakistan’da Geçen Çalışma Sürelerini Değerlendirmek İsteyen Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna Sunulmak Üzere Talep Edecekleri “Hizmet Belgesi” için Gerekli Belgeler

Başkonsolosluğumuza şahsen yapılacak başvurularda;

Aşağıda belirtilen belgelerin bir dilekçe ekinde Başkonsolosluğumuza sunulması gerekmektedir.

Gerekli belgeler

Bir işveren yanında çalışanlar için;

-Kazakistan’da çalışırken kullanılan pasaport/pasaportların çalışma vizeleri başta olmak üzere, işlem görmüş tüm sayfalarının okunaklı fotokopileri,

-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

-(varsa) Kazak makamları tarafından düzenlenen “Çalışma Lisansı”,

-(varsa) Çalışılan iş yerince düzenlenmiş, “Çalışma Belgesi”,

Kendi firması olanlar (kendi nam ve hesabına çalışanlar) için;

-KZ Adalet Bakanlığı ilgili departmanından (her şehirde bulunmaktadır) alınacak güncel tarihli ve onaylı “Şirket Sicil Kaydı” (bu belgede şirketin kuruluş tarihi, adı, adresi, sahibi, yöneticisi ve olmuşsa bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler yer almalıdır.)

-Pasaport fotokopileri,

-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Yaşam Belgesi / Vidna Jitelstva Kartı sahibi olarak çalışanlar için;

-Kazakistan Emeklilik (Pensiya) Fonundan alınan sigorta primi ödendiğine dair (aylar itibarıyla dökümü yapılmaktadır) belge,

-Yaşam Belgesi / Vidna Jitelstva Kartının aslı ve fotokopisi,

-Pasaport fotokopileri,

-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Şahsen müracaatlarda pasaportun aslı ibraz edilmelidir.

Bilgi: Çalışma vizelerinin isimleri (kodları), 1990’lardan bu yana yıllar içerisinde değişiklik göstermiş (КЫЗМЕТТИК, НА РАБОТУ, ЖЕВ, М1, C3 kodlu vizeler) olup, 2017 yılı başı itibarıyla C3 kodu ile düzenlenmektedir.