Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Tur Operatörü Vizesi, 04.05.2016

Tur Operatörü Vizesi

 1. Davetiye aslı (Приглашение)

 2. İş sözleşmesi aslı (Трудовой договор)

 3. Sağlık sigortası (Медицинская страховка)

 4. Sabıka kaydı (Справка о не судимости)

 5. Adres Kayıt Belgesi (Адресная справка)

 6. Pasaport fotokopisi (Копия паспорта)

 7. Fotoğraf 5x6 - 1 adet (Фотография 5x6 - 1 шт.)

 8. TURSAB’a kayıtlı olunduğunu gösteren belge

 9. Turizm işletme belgesi ve ticaret odasından alınan şirketin faaliyet belgesi

 10. Noter tasdikli A grubu Seyahat Acentesi belgesi

 11. Noter tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi

 12. Noter tasdikli imza sirküleri

 13. Noter tasdikli vekâletname

 14. Noter tasdikli Oda Sicil Kaydı

 15. Noter tasdikli Faaliyet Belgesi

 16. Noter tasdikli TURSAB Belgesi

 17. Noter tasdikli Vergi Lehvası

 18. Noter tasdikli Ticaret Sicil Kaydı

Not: Belgelerin her yıl için bir defaya mahsus noter onaylı olması gerekmektedir.