Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yeminli Tercüman Listesi (Türkçe-Rusça ve Rusça-Türkçe), 02.03.2017

Başkonsolosluğumuzca yapılan konsolosluk işlemlerinde ve tercüme tasdik onaylarında Türkçe-Rusça ve Rusça-Türkçe dillerinde yalnızca aşağıda bilgileri kayıtlı yeminli tercümanların tercümeleri kabul edilmektedir.

"İP Toykin" Tercüme Bürosu

Kulyami Murtazina

Adres: Dostık Cad. No: 105 "Premier Alatau" İş Merkezi, Almatı

Tel: 2588113

GSM: 8 701 237 29 38

GSM: 8 701 788 22 66

E-Posta: zhan66@mail.ru

"Interservice" Tercüme Bürosu:

Janar Rahmetova

Adres: Tole bi Cad. No:30 Almatı

Tel: 2917044, 2939398, 2939389

GSM: 8 701 765 97 01

E-Posta: too_interservice@mail.ru

Başkonsolosluğumuz yeminli tercüman listesine dâhil olmayı talep eden tercümanlar konuya ilişkin olarak consulate.almaty@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden Başkonsolosluğumuzla temasa geçebilirler.

Saygıyla duyurulur.