Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Evlilik Dışı Doğum Bildirimi İçin Gerekli Belgeler, 17.03.2016

  1. T.C. Vatandaşının Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  2. Doğum Belgesinin Fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

  3. Yabancı ülke vatandaşının kimlik belgesi fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

Kimlik belgesinde yabancı ülke vatandaşının doğum yeri, doğum tarihi ile anne ve baba adının mutlaka yeralması gerekmektedir. Kimlik belgesinde sözkonusu bilgiler mevcut değilse, yabancı vatandaşa ait doğum belgesi fotokopisinin Noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.

  1. Anne yabancı uyruklu ise, doğumun gerçekleştiği tarihte annenin bekâr olduğunu gösterir belgenin fotokopisi (Başkonsolosluğumuz nezdinde yetkili olarak ilan edilmiş yetkili Kazakistan Noterlerinden onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

  2. Çoklu doğum (ikiz, üçüz,vb.) olması halinde, her çocuk için ayrı ayrı doğum sırasını gösteren hastane raporunun fotokopisi (Başkonsolosluğumuz nezdinde yetkili olarak ilan edilmiş yetkili Kazakistan Noterlerinden onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

Not: Konsolosluk harçları yalnızca ABD Doları cinsinden tahsil edilmektedir.