Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vekaletname Düzenletmek İsteyen Vatandaşlarımızın Sunmaları Gereken Evrak Listesi, 17.03.2016

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  • 2 Adet Fotoğraf (3x4 cm)

  • Vekil Tayin Edilen Kişinin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası

Not: Vekaletin konusu ve metin karakterine göre ücret alınmaktadır.