Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Evlilik Bildirimi İçin Gerekli Belgeler, 17.03.2016

  1. T.C. Vatandaşının Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  2. Yabancı ülke vatandaşının Doğum Belgesi fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

Kimlik belgesinde yabancı ülke vatandaşının doğum yeri, doğum tarihi ile anne ve baba adının mutlaka yeralması gerekmektedir. Kimlik belgesinde sözkonusu bilgiler mevcut değilse, yabancı vatandaşa ait doğum belgesi fotokopisinin Noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.

  1. Evlilik Cüzdanı fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi) 

Uyarı: Yabancı ülke vatandaşına ait kimlik bilgileri nüfus müdürlüklerine iletilirken, başvuruda sunulan Türkçe tercümeler esas alınmaktadır. Yabancı uyruklunun adı, soyadı, baba adı vb. bilgilerinin Türkçe tercümesinin pasaporttaki bilgilerle birebir aynı olması bilhassa Türkiye’de oturum izni alınması sırasında önem arzetmektedir.

Not: Bir ay içerisinde yapılmayan bildirimlere idari para cezası uygulanır. Konsolosluk harçları yalnızca ABD Doları cinsinden tahsil edilmektedir.