Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programi , 18.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTATB) alınan bir yazıda,  yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir programın hayata geçirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla bu amaca matuf olarak, YTATB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacağı,  programın içeriğine http://www.vtb.gov.tr/ adresli YTATB'nin internet adresinden erişilebileceği kaydedilmektedir.

Duyurulur.

T.C. ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU