Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kazakistan'i Ziyaret Eden Vatandaşlarimiz İçin Önemli Duyuru , 28.05.2014

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Vize Anlaşması gereği, Kazakistan'ı ve Türkiye'yi 1 ay süreyle ziyaret eden vatandaşlara vize muafiyeti uygulanmaktadır. 1 aydan daha fazla kalmak isteyenlerin vize alması mecburidir.Öte yandan, vize muafiyeti çerçevesinde Kazakistan'a gelen vatandaşlarımızın, ülkeye girdikleri günden itibaren 5 gün içerisinde ilgili Emniyet Müdürlüğü'nde kayıt (Ragistratsiya) yaptırmaları zaruridir.


 
Son dönemde, bazı vatandaşlarımızın belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları, bazılarının ise 1 aylık vizesiz kalma süresini ihlal ettikleri, anılan süreden daha fazla kalma yoluna gittikleri gözlenmektedir.Sözkonusu kaydı (Registratsiya) yaptırmayan ve vize ihlalinde bulunan vatandaşlarımızın bir çok sıkıntılar çektiklerine tanık olunmaktadır (Yürürlüğe konulan son uygulamada, çıkışlarına izin verilmemekte, bir kaç gün nezarethanede tutulduktan sonra mahkemeye çıkarılmakta, para cezasına çarptırılmakta ve akabinde deport edilmektedirler).Bu tür sıkıntılarla karşılaşan vatandaşlarımızla imkanlar dahilinde ilgilenilmekle birlikte, yasal sürecin işletilmesine müdahalede bulunulması mümkün olamamaktadır.Benzeri sıkıntılarla karşılaşmamaları için vatandaşlarımızın yukarıda bahsekonu hususlara ciddiyetle riayet etmeleri önem arzetmektedir.  Önemle duyurulur.T.C. ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU