Türkiye Cumhuriyeti

Almatı Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harcı Hakkında , 10.10.2013

Başkonsolosluğumuzca, Kazakistan’da ikamet etmekte olan en az 1 yıllık çalışma lisansına veya oturma iznine sahip olan vatandaşlarımızın durumlarını belgelemeleri kaydıyla 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, yurtdışı çıkış harcından muaf tutulabilmelerini teminen Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına “…… tarihler arasında yurt dışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır “ ibareli kaşe talep üzerine tatbik edilebilecektir.

Saygıyla duyurulur.